Utvärdering

Att utvärdera av ett PR-arbete kan göras på många olika sätt. Det går att mäta PR-värdet av en mediexponering, ökad försäljning till följd av en PR-aktivitet och ökad kännedom av varumärket efter en längre PR-kampanj.

Vi har tagit fram en egen modell för att mäta värdet av medieexponeringar. Men vi är inte främmande för att samarbeta med en extern oberoende part om kunden hellre vill det.