Kunder

Effektiva Media är byrån vi på Sprint Bioscience valt för att hjälpa oss i våra kontakter med media. Deras gedigna kunnande och erfarenheter inom kommunikation och media, har hjälpt oss att formulera vårt budskap så att det når mottagaren. Sprint Bioscience är ett forskningstungt bolag och vi är framförallt vana vid att kommunicera i vetenskapliga forum. Tack vare vårt samarbete med Effektiva Media har vi kunnat nå fram med vårt budskap även utanför branschen.

– Anne-Marie Wenthzel, Vice President, Business Development, Sprint Bioscience