Nyhetsinventering

Nyhetsinventering är oftast grunden i PR-arbetet.

Under nyhetsinventeringen gör en eller flera konsulter ett antal djupintervjuer där vi sätter på oss redaktionens eller andra målgruppers glasögon. Vi intervjuar era medarbetare, kunder, partners, beslutsfattare och experter. Människor som betyder mycket för er verksamhet. Allt med målsättningen att få kunskap och inblick i er verksamhet och bransch, förståelse för era kunder och kännedom om eventuell komplexitet.  Resultaten från intervjuerna utgör basen i vårt fortsatta samarbete. När vi satt fingret på kärnan tar vi fram en plan för att uppnå önskat resultat.