Content marketing

Content marketing handlar om att skapa ett intressant innehåll för din målgrupp och sedan placera det på rätt plattform. Det kan till exempel vara på en hemsida, blogg eller i någon social media kanal. Ibland behöver din tjänst eller produkt sättas i ett större sammanhang för att skapa nya relationer och på så sätt utöka din kundkrets. Ditt innehåll blir mer sökbart och du behöver inte lägga lika mycket kraft på att själv söka upp dina kunder. Content marketing är varumärkesbyggande och kan öka dina kunders lojalitet.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Strategi
  • Framtagning av material
  • Distribuering