Sociala medier

Sociala medier handlar om kommunikation. På riktigt. Användarna betackar sig tillrättalagda reklambudskap. De vill vara med och diskutera, tycka och påverka. I de sociala medierna pratar människor om och med dig, din verksamhet, dina produkter och din bransch – varje dag.

Numera är sociala medier en självklar plats i företagens kommunikation. Effektiva Media hjälper dig att skapa en egen digital närvaro där dina kunder befinner sig. Vi erbjuder hela kedjan från strategi och utbildning till genomförande. Om du lyssnar, lär och engagerar dig i samtalen som sker online bygger du ditt varumärke och ökar intresset för dina tjänster och produkter.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Strategi
  • Utbildningar/workshops
  • Publiceringsplan
  • Redaktörskap
  • Krishantering
  • Bevakning av ditt varumärke på nätet